• თბილისი, წერეთლის გამზრი N116
  • info@lux.com.ge

ვაკო კუპრაშვილი

დამფუძნებელი და დირექტორი

ილია გაბუნია

დეკორატორი, რემონტის მასტერი

ანი კუპრაშვილი

ინტერიერის დიზაინერი

Mark Willy

Rooftop Engineer

Mark Willy

Rooftop Engineer

Mark Willy

Rooftop Engineer

Mark Rocket

Rooftop Engineer

Mark Willy

Rooftop Engineer

Mark Willy

Rooftop Engineer
X